abonneer nu
dossiers
Schiphol wil in de toekomst ongeveer 10.000 vluchten naar Lelystad Airpo...
Bij de politie kwamen meerdere meldingen binnen over lokale drugsoverlas...
De aanleg van snel internet in Westerveld lijkt dichterbij dan ooit. Al ...
Het is officieel droger dan in 1976 in Nederland en vanaf 23 juli is er ...
Ondernemen in Meppel: Jan Meijer

WOZ-beschikking: hulp of verschrikking?

Door Jan Meijer op Friday 9 March 2018 11:00
  • ignore touch

    © NDC / Koos Heeres

mail pinterest

We zijn jaarlijks in afwachting van de WOZ-beschikking die de gemeente waarin wij wonen aan een ieder van ons stuurt. De opdeling in de beschikking heeft te maken met de gradatie Wonen en Niet Wonen.

Bij het wonen hebben we vaak wel een beeld hoe een en ander ligt met het oog op onze eigen woning.

De opbouw van de beschikking is veelal niet onze eerste zoektocht in de beschikking naar de waarde maar de te betalen euro’s. Pas later wordt er vaak gekeken naar de bedragen die op de beschikking voorkomen. De opbouw bij Wonen gaat vaak uit van vergelijkingsobjecten.

Deze vergelijkingen zijn, binnen de groep, zichtbaar in een op te vragen taxatieverslag. Van belang is om goed na te kijken wat de objecten ter vergelijk zijn. Bij de woning is sprake van oppervlakten en kavelgrootte die vergelijkbaar zijn of niet. Soms worden opstallen uit naburige dorpen binnen de gemeente vergeleken. Dat kan tot bijzondere ontdekkingen leiden.

Het begrip Niet Wonen roept meer vraagtekens op. De meesten van ons hebben aan de taxatie van hun eigen woning genoeg. Bij ander partijen zoals commerciële vastgoedeigenaren zijn er vaak bedrijfsgebouwen die om een waardering vragen. Van belang is ook dan een lage waardering en derhalve een geringe onroerende zaakbelasting.

Binnen de kaders van de beschikking is het ook goed om te bekijken waar de beschikking nog meer zijn grondslag heeft of als waarde wordt gebruikt. Zo is er de Wet Inkomstenbelasting 2010 met het eigen woningforfait maar ook de Successiewet en de watersysteemheffing van het Waterschap.

Er zijn momenten waarop het niet ongemerkt willen verlagen van de aanslag goed afloopt

Zo zijn Marten en Roelie al geruime tijdop zoek naar een nieuwe woning. In het begin van deze zoektocht is er kort gekeken naar de financiën. Tijdens de zoektocht werd, aan de hand van de ontvangst van de beschikking, de gemeente gevraagd naar het taxatieverslag. Een geslaagde bezwaarprocedure leverde een verlaging van één ton op en een aangepaste beschikking van 200.000 euro. Toen het nieuwe huis gevonden was en de financiering werd aangevraagd, vroeg de hypotheekadviseur naar de WOZ-beschikking. Aan de hand daarvan is bij sommige geldvertrekkers namelijk 70 procent financierbaar. Het scheelde Marten en Roelie 70.000 euro.