abonneer nu
dossiers
Schiphol wil in de toekomst ongeveer 10.000 vluchten naar Lelystad Airpo...
Bij de politie kwamen meerdere meldingen binnen over lokale drugsoverlas...
De aanleg van snel internet in Westerveld lijkt dichterbij dan ooit. Al ...
Het is officieel droger dan in 1976 in Nederland en vanaf 23 juli is er ...
Ondernemen in Meppel: Bart Lever

Bestuurder zijn van een vereniging

Door Bart Lever op vrijdag 9 november 2018 11:00
  • ignore touch

    Verzekeringen. © Pixabay

mail pinterest

Veel mensen zijn naast hun werkzaamheden ook nog actief in het vrijwilligerswerk. Een aantal is ingegaan op de vraag om bestuurder te zijn van bijvoorbeeld een sport- of muziekvereniging. Hebt u zich ooit wel eens afgevraagd hoe het zit met de aansprakelijkheid als bestuurder van een dergelijke vereniging?

Bestuurders moeten aan een aantal wettelijke verplichtingen voldoen, zoals de inschrijving van de vereniging en henzelf als bestuurders van de vereniging bij de Kamer van Koophandel. Iedere bestuurswisseling moet daar opnieuw worden aangemeld, zodat voor iedereen duidelijk is wie de vereniging vertegenwoordigt. Tenminste eenmaal per jaar wordt een algemene ledenvergadering gehouden, waarin aan de orde wordt gesteld het jaarverslag en de financiële verantwoording over het afgelopen jaar. Het bestuur vraagt aan de leden kwijting en décharge over het gevoerde beleid en beheer. Ook worden veelal de plannen en de begroting voor het komende jaar aan de leden voorgelegd.

Als de vereniging statuten heeft, die zijn vastgelegd in een notariële akte, heeft deze vereniging rechtspersoonlijkheid. Een van de gevolgen daarvan is dat in de regel niet de bestuurders zelf, maar (het vermogen van) de vereniging aansprakelijk gesteld kan worden voor eventuele schade die de vereniging aanricht. De bestuurders van een dergelijke vereniging zijn dan niet meer hoofdelijk aansprakelijk (dat wil zeggen: ieder voor het geheel aansprakelijk met hun eigen vermogen). Het is dus van belang om te bekijken of de statuten van uw vereniging wel notarieel zijn vastgelegd.

Als een vereniging bijvoorbeeld een huurovereenkomst afsluit voor het gebruik van een ruimte en door het toedoen van een van de leden ontstaat schade aan dat gebouw, dan komt de aansprakelijkheidsvraag ook op. Het lid dat de schade veroorzaakt, is veelal zelf aansprakelijk. Maar ook het bestuur moet oppassen, want heeft het bestuur zich wel gedragen ‘zoals een goed huurder betaamt’? Heeft de bestuurder wel als ‘een goed huisvader’ voor het gebouw gezorgd en het gebruik daarvan bewaakt? Bij een eventueel – verwijtbaar - tekortschieten kan de bestuurder aansprakelijk gesteld worden, zelfs met zijn privé-vermogen.

Wil je meer weten hierover? Lees dan verder op www.lever.nl of kom gewoon bij mij langs voor een vrijblijvende bespreking van je mogelijkheden.