abonneer nu
vinkje
DE STELLING
poll
AliPay
Ondernemers in Steenwijkerland en ook Meppel Taxi maken gebruik van AliPay om Chinese toeristen te laten betalen. AliPay heeft grote ambities om Europa te veroveren. Onze stelling: Als ik bij winkels via mijn telefoon kan betalen met AliPay, ben ik bereid om dat te doen.
dossiers
Schiphol wil in de toekomst ongeveer 10.000 vluchten naar Lelystad Airpo...
Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Werk en Inkomen Steenwijkerland ...
Bij de politie kwamen meerdere meldingen binnen over lokale drugsoverlas...
De aanleg van snel internet in Westerveld lijkt dichterbij dan ooit. Al ...
Steenwijkerland

Teleurstelling over ‘beleidsarme’ perspectiefnota

Door Marianne Weegenaar op donderdag 12 juli 2018 16:23
  • © Wilbert Bijzitter

pinterestmail

Steenwijk - Waar gaat het gemeentelijke geld naar toe van 2019 tot en met 2022? Dat zou normaal gesproken op de agenda staan bij de bespreking van de perspectiefnota (PPN). Dinsdagavond was hiervoor echter bescheiden agendatijd ingeruimd. De reden: het college heeft gekozen voor een zogeheten beleidsarme nota. En dat vonden veel oppositiepartijen teleurstellend.

De coalitiepartijen begrepen het wel: ‘Er zit weinig tijd tussen de formatie van het coalitieakkoord en deze PPN’, zei André Bus (BGL). ‘Ook wij snappen de wens van deel fracties om al meer sturing te geven, maar ik denk dat het verstandig is van het college om iets meer tijd te nemen om na te denken en met plannen te komen.’

Gratis kraanwater tappunten

D66 en CPB kwamen met moties, maar het was volgens Bus niet het beste moment daarvoor. Het college zegde toe de onderwerpen uit de moties mee te nemen in hun planvorming. Voor de CPB reden om haar motie om gratis kraanwater tappunten te creëren in te trekken. ‘Het gaat ons erom dat dit eenvoudig te realiseren idee de meeste kans krijgt om gerealiseerd te worden’, zei Jacqueline Willemsen.

Zij gaf aan bepaald niet blij te zijn met de ‘beleidsarme PPN’. ‘Er liggen zoveel onderwerpen, zoals de school in Tuk, de Cultuurnota, de problematiek rond de vlaggenmasten, de scholen in Wanneperveen en Tuk, nieuwe woningbouwlocaties… welke koers gaat dit college varen?’

Geschrokken van huisvestingskosten

‘Ook wij willen vooruit’, benadrukte wethouder Marcel Scheringa. ‘Maar dan wel góed. ’Er gebeurt echt al heel veel. Maar er was onvoldoende tijd om alle ideeën en plannen op een rij te zetten. Om een integrale afweging te kunnen maken moet je de tijd nemen’.

Waar iedereen enorm van geschrokken is, zijn de enorme bijkomende kosten voor het integrale huisvestingsplan voor de scholen. ‘We moeten samen met de schoolbesturen op zoek naar manieren om het huisvestingsplan toch uit te voeren’, zei Scheringa. ‘Dat worden geen gemakkelijke gesprekken. Daarom staat de school Tuk ook niet niet in de PPN opgenomen’. Hij haastte zich te verzekeren dat de school wel wordt opgenomen in de meerjaren begroting. Het nieuwe college heeft in het nieuwe coalitieakkoord immers beloofd dat de nieuwe school er komt.

Teleurgesteld

D66 is teleurgesteld, omdat de fractie graag wil weten waar het gemeentelijke geld aan besteed gaat worden. Wat het college gaat doen is nog niet bekend, B &W willen daar eerst over nadenken. ‘En daar wringt nu juist de schoen’, zei Emmy Elgersma. ‘D66 wil versneld verder met de energietransitie en de plannen van de G1000. De tijd dringt. De voorjaarsnota geeft al aan dat we achter liggen op schema.

D66 had voor die versnelde uitvoering alvast een paar moties opgesteld, die echter niet ondersteund werden door de rest van de gemeenteraad. Ook kwam ze met een motie over de plannen rond de binnenstad van Steenwijk. ‘U had beter een andere weg kunnen bewandelen en dit onderwerp bij de agendacommissie kunnen indienen’, zei burgemeester Rob Bats.

Ontsluitingsweg Blokzijl

‘We hebben vragen gesteld over de plannen voor de ontsluiting rond Blokzijl. We hebben geluisterd naar de mensen van Plaatselijk Belang Vollenhove die al een tijd op antwoorden wachten. Antwoorden op de vragen over verlichting, een ontsluitingsweg, welke gronden bedoeld zijn voor nieuwbouw en over onderhoud van paden en de haven’, vervolgde Elgersma. ‘En kijk eens hoe het Steenwijkerdiep erbij ligt... Er gebeurt niets. Oude karakteristieke gebouwen als het pand van Rijkmans (het oude gemeentehuis), maar ook de Gouden Engel met de prachtige lindenbomen etc. zijn gesloopt en wat is ervoor teruggekomen? Niets. Een versteende vlakte met onkruid. Een schande.’

Zwembaden

Ook het CDA sprak van een magere perspectiefnota. ‘We begrijpen dat het kort dag is geweest voor het nieuwe college om hier nog een eigen draai aan te geven. Maar dat neemt niet weg dat het voor Steenwijkerland niet goed is, want: stilstand is nog steeds achteruitgang.

Jan Vredenburg vroeg onder andere aandacht voor de zwembaden. ‘Er wordt weer een incidentele subsidie gegeven aan de zwembaden in Steenwijk en Vollenhove, omdat de exploitatie niet rond is. De afgelopen jaren is er in de gemeenteraad meerdere keren gesproken over de zwembaden, maar tot op heden lijkt er nog steeds geen structurele oplossing te zijn voor de zwembaden. Er moet een goed onderbouwd plan komen, zodat we niet nog meer incidenteel geld op hoeven te nemen in de begroting, maar een correct structureel bedrag.’

Ook ziet hij graag meer aandacht voor ondernemers en bedrijventerreinen. ‘Vergroot uw inzet om meer nieuwe bedrijven naar Steenwijkerland te halen en doe dit in samenwerking met de ondernemers en “De Businessclub”.

In antwoord op vragen van D66 en CPB zei wethouder Scheringa dat het rapport over een mogelijke ontsluitingsweg rond Blokzijl klaar is, inclusief overzicht van de kosten.

Jeugdzorg

Ook was er bij verschillende fracties zorgen over de fors gestegen kosten voor de jeugdzorg. Steven Bunt (PvdA) noemde hierbij het belang van preventie en tijdige signalering bij problemen in gezinnen.

De VVD sprak ook haar zorg uit over de kosten voor het huivestingsplan van de scholen (’bijna een verdubbeling’). Ook vroeg Miriam Slomp aandacht voor de knelpunten in de waterhuishouding.

Christen Unie is van mening dat veel te weinig mensen vanuit de IGSD zijn ingestroomd naar werk. Ook Ronald van Vlijmen (Groen Links) ging daar op in: ‘De daling van het aantal cliënten valt tegen. Ook de tekorten bij de Noordwestgroep baren ons zorgen’. Verder noemde hij ook de energietransitie en de zwembaden als belangrijke thema’s.

Wethouder Trijn Jongman liet weten de zorg over de kosten voor de jeugdzorg te delen. ‘We moeten de kosten in de hand houden. Een onderzoek hiernaar loopt nog’.

Centrummanager

Wethouder Oene Akkerman vertelde waarom wél haast is gemaakt met het bidboek ‘Land van Weerribben en Wieden’ dat eind juni is gepresenteerd.‘Als we dit tijdig klaar zouden hebben konden we veel geld claimen bij de provincie en het rijk, waardoor we écht een slag kunnen maken voor o.a. de leefbaarheid in Giethoorn.‘

Wethouder Bram Harmsma zei dat door de spoedige aanstelling van een centrummanager in Steenwijk het nieuwe elan voor de binnenstad snel meer vorm krijgt. ‘En ook aan het Diep verwachten we op korte termijn ontwikkelingen’.

Alle fracties besloten uiteindelijk kennis te nemen van van de Perspectiefnota 2019 - 2022, behalve D66. Emmy Elgersma struikelde over het feit dat het college er ambtenaren bij wil hebben, om precies te zijn elf fte. Dit omdat de gemeente er veel wettelijke taken bij krijgt. ‘Daar wil ik eerst meer inzicht in hebben’.

whatsappTip de redactie via WhatsApp! Voeg 'Steenwijker Courant' toe als contact in uw telefoon, 06-5751 5176, en stuur ons uw tips, foto’s en video’s.